အလွန်အသေးစိတ်ကျပြီး လက်ရာမြောက်လှတဲ့ ခဲသားထိပ်က အနုပညာလက်ရာများ

Salavat Fidai လို့ခေါ်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဟာ ရိုးရှင်းတဲ့ခဲတံတစ်ခုကို အနုပညာလက်ရာ တစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ဒီအရည်အချင်းရှိတဲ့ အနုပညာရှင်ရဲ့ လက်ထဲက ခဲတံတစ်ချောင်းဟာ တိရစ္ဆာန်ပုံလေးကနေ အခြားပုံစံအမျိုးမျိုးကိုလည်း ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ သူဟာ ရှုပ်ထွေးပြီးအသေးစိတ်ကျတဲ့ ဖန်တီးမှုများကို လူအများအံ့ဩစေရန် တီထွင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

၁။

© salavat.fidai / instagram

၂။

© salavat.fidai / instagram

၃။

© salavat.fidai / instagram

၄။

© salavat.fidai / instagram

၅။

© salavat.fidai / instagram

၆။

© salavat.fidai / instagram

၇။

© salavat.fidai / instagram

၈။

© salavat.fidai / instagram

၉။

© salavat.fidai / instagram

၁၀။

© salavat.fidai / instagram

၁၁။

© salavat.fidai / instagram

၁၂။

© salavat.fidai / instagram

၁၃။

© salavat.fidai / instagram

၁၄။

© salavat.fidai / instagram

၁၅။

© salavat.fidai / instagram

၁၆။

© salavat.fidai / instagram

၁၇။

© salavat.fidai / instagram

၁၈။

© salavat.fidai / instagram

၁၉။

© salavat.fidai / instagram

၂၀။

© salavat.fidai / instagram