အမိုက်စားရိုက်ချက်တွေနဲ့မိုက်ခရိုဓာတ်ပုံများ

ယခုဖော်ပြပေးသွားမှာတော့ မိုက်ခရိုဓာတ်ပုံဆရာတွေရိုက်ကူးထားတဲ့လှပလွန်းတဲ့ ဓာတ်ပုံ(၃၅)ပုံဘဲဖြစ်ပါတယ်။

(၁)

Photo Credit: Mathieu Capdeville

(၂)

Photo Credit: Lafugue Logos

(၃)

Photo Credit: Mateus88

(၄)

Photo Credit: John Hallmén

(၅)

Ready to leap in to a new world - Mindblowing Macro Photography
Photo Credit: Nagesh Jayaraman

(၆)

Bubble study - Mindblowing Macro Photography
Photo Credit: Vilhjálmur Ingi Vilhjálmsson

(၇)

Mindblowing Macro Photography
Photo Credit: Lafugue Logos

(၈)

Mindblowing Macro Photography
Photo Credit: Shikhei Goh

(၉)

Poppy - Mindblowing Macro Photography
Photo Credit: Mandy Disher

(၁၀)

HIPNOS,GOD OF SLEEP - Mindblowing Macro Photography
Photo Credit: Fardels

(၁၁)

Mindblowing Macro Photography
Photo Credit: Fabien Bravin

(၁၂)

Sleeping Beauty - Mindblowing Macro Photography
Photo Credit: Magda Wasiczek

(၁၃)

Spring Bee - Mindblowing Macro Photography
Photo Credit: Jacky Parker

(၁၄)

Mindblowing Macro Photography
Photo Credit: Shikhei Goh

(၁၅)

Lula - Mindblowing Macro Photography
Photo Credit: Carlos Pardo

(၁၆)

Moth Caterpillar - Cerura vinula - Mindblowing Macro Photography
Photo Credit: Lukas Jonaitis

(၁၇)

A DEVIL IN THE FOREST - DAMSELFLY - Coenagrion scitulum - Mindblowing Macro Photography
Photo Credit: Fardels

(၁၈)

The enchanted mushroom - Mindblowing Macro Photography
Photo Credit: Capuchon29

(၁၉)

Barbe bleue1 - Mindblowing Macro Photography
Photo Credit: Jean François Bonachera

(၂၀)

The Offering - Mindblowing Macro Photography
Photo Credit: Nadav Bagim

(၂၁)

Snail Bridge - Mindblowing Macro Photography
Photo Credit: Martin

(၂၂)

Mindblowing Macro Photography
Photo Credit: Vyacheslav Mishchenko

(၂၃)

Lady - Mindblowing Macro Photography
Photo Credit: 7ns

(၂၄)

Samantha Nicol - Mindblowing Macro Photography
Photo Credit: Samantha Nicol

(၂၅)

Grass bridge - Mindblowing Macro Photography
Photo Credit: Oleg Serkiz

(၂၆)

Acid dreams - Mindblowing Macro Photography
Photo Credit: El.Justino

(၂၇)

Décrocher les étoiles - Mindblowing Macro Photography
Photo Credit: Flow

(၂၈)

Fine heart - Mindblowing Macro Photography
Photo Credit: Lotte Grønkjær

(၂၉)

Mindblowing Macro Photography
Photo Credit: Shikhei Goh

(၃၀)

Matilda - proud of her perfect spiral - Mindblowing Macro Photography
Photo Credit: Lightspectral

(၃၁)

Noc czerwcowa - Mindblowing Macro Photography
Photo Credit: Magda Wasiczek

(၃၂)

Mindblowing Macro Photography

(၃၃)

credit photo