သမုဒ္ဒရာဓာတ်ပုံဆု ရဲ့အကောင်းဆုံးဆန်ကာတင်ဓာတ်ပုံများ

Ocean Photography Awards ပြိုင်ပွဲအတွက်နောက်ဆုံးဆန်ကာတင်ဓာတ်ပုံ များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

(၁)သဘာဝပတ်ဝန်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဓာတ်ပုံဆရာ Nicholas Samara ရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံ

credit photo

(၂) Hannah Le Leu ဓာတ်ပုံဆရာ

credit photo

(၃)စူးစမ်းလေ့လာသူဓာတ်ပုံဆရာ Matty Smith

credit photo

(၄)ဓာတ်ပုံဆရာMichael Haluwana

credit photo

(၅)ဓာတ်ပုံဆရာStefan Christmann

credit photo

(၆)ဓာတ်ပုံဆရာMatty Smith

credit photo

(၇)ဓာတ်ပုံဆရာ Sebastien Pontoizeau

ocean photography
credit photo

(၈)ဓာတ်ပုံဆရာPhil De Glanville

credit photo

(၉)ဓာတ်ပုံဆရာ Grant Thomas

credit photo

(၁၀)ဓာတ်ပုံဆရာ Martin Broen

credit photo

(၁၁)ဓာတ်ပုံဆရာStefan Christmann

credit photo

(၁၂)ဓာတ်ပုံဆရာ Daisuke Kurashima

credit photo

(၁၃)ဓာတ်ပုံဆရာStefan Christmann

credit photo

(၁၄)ဓာတ်ပုံဆရာ Tanya Houppermans

credit photo

(၁၅)ဓာတ်ပုံဆရာ Steve Woods

credit photo

(၁၆)ဓာတ်ပုံဆရာAlex Kydd

credit photo

(၁၇)ဓာတ်ပုံဆရာStefan Christmann

credit photo

(၁၈)ဓာတ်ပုံဆရာMatty Smith

credit photo

(၁၉)ဓာတ်ပုံဆရာ Ben Thouard

ocean photography
credit photo

(၂၀)ဓာတ်ပုံဆရာMatty Smith

credit photo